Norsk Barneblad

Smørbukk

Smørbukk er ein teikneserie som går i kvart nummer av Norsk Barneblad. Smørbukk er teikna og fortalt av Håkon Aasnes.

Smørbukk er ein blid og glad gut som har levd i Norsk Barneblad i over 70 år, men gammal har han slettes ikkje blitt. Han er stadig like oppfinsam og artig som før. Du finn han på siste sida i kvart nummer.

smørbukk471nett