Norsk Barneblad

Om Norsk Barneblad

NB nr 10 2008.indd

Norsk Barneblad er eit blad for deg som er frå 8 år og oppover.

Vi kjem ut 11 gongar i året – men ikkje i sommarferien.

Til kvar jul får du JULETRE, som er eit eige julenummer, gratis tilsendt i posten.

I kvart nummer kan du lese

  • norske teikneseriar som Hanna, Smørbukk, Skulen og Annika
  • aktuelle reportasjar og artiklar
  • forteljingar
  • hobbystoff og ting du kan lage sjølv
  • musikkstoff
  • kryssord og vitsar
  • eiga diskusjonspalte for lesarane, Ordskifte.
  • fakta og dyrestoff
  • quiz
  • du kan sende inn dine eigne forteljingar, vitsar, hobbytips og få det på trykk