Norsk Barneblad

Vil du selje julehefte?

Sel julehefte – ten pengar! lønn som fortent

Vil du tena pengar til jul? Eller kanskje klassen din eller korpset ditt treng pengar til klassetur eller korpstur? Sel du julehefte for Norsk Barneblad, er det pengar å henta. Du kan tinga så få eller så mange hefte du ynskjer, men det er ikkje returrett på Smørbukk eller Tuss & Troll som vi har eit avgrensa opplag av.

Rettleiande utsalspris kr 57,90 for Smørbukk og Tuss & Troll.

Rettleiande utsalspris for JULETRE er kr 39,50

Som seljar får du hefta til desse prisane:

1 til 5 hefte                   kr 57,90 per stk       Juletre kr 39,50

5 til 10 hefte                 kr 45,00 per stk     Juletre kr 35,00

11 til 29 hefte               kr 39,00 per stk      Juletre kr 29,00

30 til 59 hefte               kr 35,00 per stk     Juletre kr 25,00

over 60 hefte               kr 31,00 per stk      Juletre kr 22,00

Vi reknar ut prisane etter kor mange hefte du kjøper til saman. Kjøper du til dømes 45 Smørbukk,  35 Tuss og Troll og 20 Juletre, blir det til saman 100 hefte. Då blir prisen du skal betala til Norsk Barneblad kr 31 per stk for Smørbukk og Tuss & Troll og kr 22,00 per stk for Juletre. Du betalar til saman kr 2920,00. Og du tenar til saman kr 2502,00 dersom du sel alle hefta. Men hugs at porto kjem i tillegg dersom du ikkje betalar på førehand. Betalar du hefta før du har selt dei, betalar Norsk Barneblad porto. Ventar du med å betala til du har selt hefta (seinast 30. desember), kjem porto i tillegg.

Du kan betale inn til 2440 05 05795. Merk betalinga med kven du betalar for.

(Porto for opp til 50 hefte er 150 kroner, og 200 kroner for 100 hefte).

Ring 21 50 47 14 eller 21 50 47 15 om det er noko du lurer på eller vil tinge. Du kan også sende inn di tinging til nana@norsk-barneblad.no

Vi sender ut Tuss og Troll/Smørbukk frå no og Juletre frå 20. november.