Norsk Barneblad

Smørbukk-juleheftet

smorbukkframside2016Juleheftet Smørbukk kjem ut kvart år og er teikna og fortalt av Håkon Aasnes. Det er til sal over heile landet frå slutten av november og ut året. Heftet  inneheld  ei ny forteljing om den glade guten, samt ei forteljing frå 50 år tilbake i tid.