Norsk Barneblad

Arkiv for nettstad

Du ser på arkivet for nettstad.

Gjer du ulovlege ting på Internett?

Gjer du ulovlege ting på Internett?

Det er ulovleg å laste ned og kopiere musikk, filmar og spel med opphavsrett, frå Internett. Likevel veit berre annakvart barn dette. Visste DU det? Mange barn og unge trur at alt dei finn på Internett er til fri bruk, men slik er det jo ikkje. At du KAN laste ned ein song frå nettet […]

Mobbing på nettet!

Mobbing på nettet!

Dersom du har opplevd at andre har oppretta falske profilar på deg, til dømes på Facebook eller i Nettby, kan det vere vanskeleg å vite korleis desse kan bli sletta. Du kan også få hjelp til å slette ting du sjølv har lagt ut, men angrar på. Eller kanskje har nokon lagt ut bilete eller […]

Kjedar du deg?

Kjedar du deg?

Då treng du ei bok – då treng du Veslebror ser deg av Cory Doctorow Denne romanen går føre seg i San Francisco i nær framtid, og handlar om 17-årige Marcus Yallow, ein gjennomsnittleg High School-elev, men med over gjennomsnittet datakunnskap og -interesse. Han er ein hackar og ein rollespelnerd, ein som tullar med skolens […]

Eit nynorsk nett-leksikon

Eit nynorsk nett-leksikon

Dagleg sit både du og eg og leitar etter godt stoff på Internett. Kanskje skal du skrive ei oppgåve og manglar opplysningar. Sjekk ut www.allkunne.no Her finn du påliteleg faktastoff om nynorsk språk- og kulturhistorie. Her kan du lese om viktige personar, institusjonar og organisasjonar. Mange av desse er ikkje nemnde i andre oppslagsverk. For […]