Norsk Barneblad

Arkiv for miljø

Du ser på arkivet for miljø.

NORSKE VILLDYR

NORSKE VILLDYR

I januarnummeret av Norsk Barneblad presenterer vi nokre av villdyra våre, bjørn, gaupe, isbjørn og ulv. Det er eit stadig spørsmål om det er plass til både folk og villdyr i landet vårt. Kanskje er det greitt om det ikkje finst bjørn, ulv og gaupe i norsk natur? Eller skal vi gje dei nok plass […]

Stygg mat

Stygg mat

Ein tredel av all grønsak og frukt i verda blir kasta fordi dei ikkje er fine nok. Ikkje fine nok til å kunne bli salsvare. Men smaken er jo like god sjølv om gulrota ser litt skakk og rar ut. Mykje annan mat som blir produsert, blir også kasta fordi han ikkje ser bra nok […]

Lag ditt eige insekthotell!

Lag ditt eige insekthotell!

Du har sikkert lært på skulen at insekta er mange millionar år eldre enn pattedyra, medrekna oss. Dei er uthaldande og svært viktige for plantelivet. For at noko skal gro og vi skal kunne få mat, må nytteinsekt bestøve blomar og halde utøy borte. Difor må dei ha mange ulike planter rundt seg, og plassar […]

Kast ikkje søpla di i havet!

Kast ikkje søpla di i havet!

Visste du dette? Verdshava er fulle av plast og anna søppel, men veit du eigentleg kva som skjer med søpla når du kastar ho på sjøen? • Papir blir liggande i 2 – 4 veker • Papp blir liggande opp til fem månadar • Mjølkekartongar blir liggande i fem år • Bomullsfiller blir liggande i […]

Bli smart!

Bli smart!

Globalis – lærerikt verdskart på nettet Kor mange fattige finst det rundt om i verda? Kor mange kan ikkje lesa? Kor mange brukar prevensjon, og kor mange har mobilabonnement? Med nokre få tastetrykk på PC-en kan du få mykje kunnskap om kloden vi bur på. Klikkar du deg inn på www.globalis.no, kjem du inn på […]

Tornadoen i Oklahoma

Tornadoen i Oklahoma

I Noreg har vi aldri så store og sterke tornadoar som i USA. Enkelt sagt er det aldri så stor skilnad på varm og kald luft her i landet som visse stadar i USA. For å få ein stor og sterk tornado må det vere stor temperaturskilnad på lufta høgare oppe og lufta ved bakken. Oklahoma […]

Lag din eigen mote

Lag din eigen mote

No er det tid for loppemarknader, og du kan gjere eit kupp. Ja, i alle fall om du har tilgang til ein symaskin og er litt nevenyttig og smart. Du treng ein sprettekniv, saks, symaskin, nål og tråd og eit oppfinnsamt hovud. Nokre enkle tips før du går i gang: Har du ikkje symaskin, eller […]

Nei til plastposar!

Nei til plastposar!

Det var ei dame i Irland som først bestemte seg for å gjere noko med plastposane som finst overalt i samfunnet vårt. Ho starta i sin eigen by og fekk dei til å forby posane og erstatte dei med stoffposar eller papirposar. Helst meinte ho at alle burde ha ein handlepose i stoff som vi […]

Ikkje velkomne her i landet!

Ikkje velkomne her i landet!

Mange planter, dyr og insekt kjem til landet vårt og er slettes ikkje velkomne her. Dei fleste av oss blir glade når det kjem ei lita marihøne og slår seg ned på oss. Då kan vi ønskje oss noko og sjå ho flyge vidare i sommardagen. Men no om dagen er det ikkje alle marihøner […]

By eller bygd?

By eller bygd?

 Halvparten av alle som bur på jorda, bur i ein by. Her i Europa og i Nord-Amerika bur meir enn 70 % av oss i byar. I 2050 vil truleg 70 % av alle som bur på jorda, bu i byar. Og det trass i at byane berre okkuperer 3 % av plassen på jorda. Byane i den tredje […]