Norsk Barneblad

Arkiv for fisk

Du ser på arkivet for fisk.

Kast ikkje søpla di i havet!

Kast ikkje søpla di i havet!

Visste du dette? Verdshava er fulle av plast og anna søppel, men veit du eigentleg kva som skjer med søpla når du kastar ho på sjøen? • Papir blir liggande i 2 – 4 veker • Papp blir liggande opp til fem månadar • Mjølkekartongar blir liggande i fem år • Bomullsfiller blir liggande i […]

Akerselva er daud!

Akerselva er daud!

I løpet av 20 år har Oslo Kommune brukt meir enn 200 millionar kroner på å stenge gamle kloakkrør og å reinse Akerselva. No var elva endeleg frisk og fin og full av fisk.  Men på berre ei natt er elva på nytt daud og tom for alt liv. Tysdag 1. mars i år – langt nedi […]

Kongekrabben er ute på tur!

Kongekrabben er ute på tur!

Den kjempedigre krabben har i fleire år spreidd seg nedover langs norskekysten, og mange meiner han øydelegg for andre krabbar og dyr som lever på sjøbotnen. Kongekrabben er både stor og svolten og et det meste han finn på botnen. Han reinskar godt opp der han fer forbi. Ingen fiendar har han heller, og det […]

Nokon går og andre kjem...

Nokon går og andre kjem…

Vi les nesten dagleg om utrudningstruga dyr og insekt. Men visste du at det enno er mange dyr og insekt som ennå ikkje er oppdaga? Berre denne sommaren har forskarar funne fleire dyr og insekt som vi ikkje visste fanst. Utanfor kysten av Canada har ein til dømes funne fleire ukjente artar djupt nede på […]

Norske sjøfuglar døyr ut

Norske sjøfuglar døyr ut

Krykkje, lomvi, makrellterne og raudnebbterne er i ferd med å forsvinne frå kysten vår. Toppskarv, svartbak, sildemåse og lundefugl er også i fare. Dette kjem fram i ein rapport frå Fylkesmannen i Hordaland og Sogn og Fjordane. Totalt sett er sjøfuglane redusert med 70 % sidan 1995. Årsaken er ein kombinasjon av overfiske og klimaendring […]

Fisk har vondt av å bli fiska

Fisk har vondt av å bli fiska

Au au au! Ivrige hobbyfiskarar har alltid sagt at fisken ikkje kjenner smerte når han hamnar på kroken.