Norsk Barneblad

Arkiv for dyr

Du ser på arkivet for dyr.

Lag ditt eige insekthotell!

Lag ditt eige insekthotell!

Du har sikkert lært på skulen at insekta er mange millionar år eldre enn pattedyra, medrekna oss. Dei er uthaldande og svært viktige for plantelivet. For at noko skal gro og vi skal kunne få mat, må nytteinsekt bestøve blomar og halde utøy borte. Difor må dei ha mange ulike planter rundt seg, og plassar […]

Kast ikkje søpla di i havet!

Kast ikkje søpla di i havet!

Visste du dette? Verdshava er fulle av plast og anna søppel, men veit du eigentleg kva som skjer med søpla når du kastar ho på sjøen? • Papir blir liggande i 2 – 4 veker • Papp blir liggande opp til fem månadar • Mjølkekartongar blir liggande i fem år • Bomullsfiller blir liggande i […]

Endeleg er ho her - tredje boka om Elise!

Endeleg er ho her – tredje boka om Elise!

Endeleg er ho her, tredje boka om Elise av Anne Viken! Like spennande og underhaldande som dei to første. Dette er god påskekrim for hesteglade jenter og gutar! Nysgjerrige og dyreglade Elise er ute på sitt tredje oppdrag med veterinæronkelen Kalle. Venninna Karin er med, og heller ikkje denne gongen blir det roleg på vakt. […]

Nynorsk barnelitteraturpris til Erna Osland

Nynorsk barnelitteraturpris til Erna Osland

 Erna Osland har fått Nynorsk barnelitteraturpris for boka Nasevis. Prisen har vore delt ut sidan 1968 og er på 30.000 kroner. – Vinnaren av Nynorsk barnelitteraturpris 2013 gjer eit særs viktig arbeid med å produsera nyskriven faglitteratur for ungar, seier juryen i grunngjevinga si. Erna Osland har skrive mange gode fagbøker om ulike emne, og […]

Bli hekta på Elise!

Bli hekta på Elise!

Anne Viken Elise og mysteriet på hesteklinikken Dette er andre boka om Elise. Den første kan du lese om litt lenger nede på sida. Denne gongen skal Elise ha arbeidsveke på Trollskogen hesteklinikk. Onkel Kalle har nemleg fått seg arbeid som veterinær nettopp på Trollskogen hesteklinikk, og Elise er lykkeleg over å få vere med […]

God haisommar!

God haisommar!

Filmen ”Haisommer” gav mange av oss ein sterk redsel for haiar i badevatnet. Men kvart år er det berre mellom 50 og 75 menneske i heile verda som opplever angrep frå hai, og berre 8 til 12 av desse angrepa er dødelege. Nei, det er større fare for at vi døyr i ei bilulukke på […]

Kattebåten

Kattebåten

Henriette van Weelde tok  ei heimlaus kattemor og hennar nyfødde kattungar inn i huset sitt. Ho hadde ikkje hjarte til å overlate dei til seg sjølve. Dette hende i 1966 i Amsterdam i Nederland. Det tok ikkje lange stunda før huset til snille Henriette var fullt av heimlause kattar. Kva skulle ho finne på? Aha, […]

Ikkje velkomne her i landet!

Ikkje velkomne her i landet!

Mange planter, dyr og insekt kjem til landet vårt og er slettes ikkje velkomne her. Dei fleste av oss blir glade når det kjem ei lita marihøne og slår seg ned på oss. Då kan vi ønskje oss noko og sjå ho flyge vidare i sommardagen. Men no om dagen er det ikkje alle marihøner […]

Haifinnesuppe? Nei takk!

Haifinnesuppe? Nei takk!

Mange typar hai er utrudningstruga. Men berre haien som heiter håbrann får vere litt i fred. Håbrannen lever også langs norskekysten og kan bli heile tre meter lang. I vår del av verda er håbrannen utrudningstruga og kan altså ikkje fiskast. Andre haitypar som står i akuttfare dersom ikkje noko blir gjort, er til dømes […]

Tyrannosaurus rex var ein treiging!

Tyrannosaurus rex var ein treiging!

I alle skrekkfilmane om dinosaurar ser vi korleis den store tyrannosaurusen forfølgjer både folk og bilar, i ein rasande fart. Men mykje tyder på at det er berre på film, og at tyrannosaurusen i røynda var ein skikkeleg treiging. Ein biomekanisk simuleringsmodell på data syner at kroppsbygnaden og vekta til tyrannosaurusane tilseier at dei slett […]