Norsk Barneblad

Barn og Instagram

InstagramEmma fekk sin eigen konto på Instagram då ho var 11 år. Ein privat og lukka konto. Men kva skjedde då Emma opna kontoen sin og begynte å følgje mange av dei mest populære profilane? Først var det veldig gøy, men så blei det ein kamp om å få mest mulig likes på kvart nytt innlegg. Les meir om korleis dette gjekk i Norsk Barneblads januarutgåve. Der kan du lese meir om barn og bruk av sosiale medier.

Norsk Barneblad for nysgjerrige barn – på nynorsk!

Ordskiftet er avslutta, men du kan bruke tilbaketråkk og tilbakeping.