Norsk Barneblad

Arkiv for mars 2013

Gamle påsketradisjonar i Noreg

Gamle påsketradisjonar i Noreg

Skjærtorsdag I gamle dagar skulle ikkje menn bruke øks eller kniv på skjærtorsdag, og kvinner skulle ikkje strikke. Det var fordi ein meinte at krossen Jesus blei hengd på, blei laga denne dagen, og strikkepinnane minte om lansene Jesus blei stukken med. Unge menn gjekk rundt og tagg langfredagstråd av unge jenter. Dei festa tråddokker […]

Tryggare for fjellreven

Tryggare for fjellreven

Vi har skrive om fjellreven fleire gongar, men då med ein trist bodskap. For berre få år sidan fanst det berre mellom 50 og 60 vaksne fjellrevar. Faren for utrudning var overhengande. Men no er det gledeleg nytt. På få år har talet på fjellrevar vakse til meir enn det dobbelte. Foringsstasjonar og utplassering av […]

Haifinnesuppe? Nei takk!

Haifinnesuppe? Nei takk!

Mange typar hai er utrudningstruga. Men berre haien som heiter håbrann får vere litt i fred. Håbrannen lever også langs norskekysten og kan bli heile tre meter lang. I vår del av verda er håbrannen utrudningstruga og kan altså ikkje fiskast. Andre haitypar som står i akuttfare dersom ikkje noko blir gjort, er til dømes […]