Norsk Barneblad

Arkiv for februar 2013

Liv på andre planetar

Liv på andre planetar

Ja, seier forskarar. Det finst nesten heilt sikkert planetar i vår galakse som kan ha liv. Det som trengst er nesten berre rett temperatur og vatn. Meir enn halvparten av planetane som har sol-liknande kvalitetar i vår galakse, kan ha jordliknande planetar som kretsar rundt dei. Truleg har desse mindre planetane, som er på storleik […]