Norsk Barneblad

Arkiv for februar 2010

Belønning for å møte opp på skolen?

Belønning for å møte opp på skolen?

Fråver frå skolen kan fort bli ein vane som seinare dukkar opp att i arbeidslivet, seier Arnstein Mykletun. Han leier ekspertgruppa som skal sjå på korleis det høge sjukefråveret her i landet kan bli mindre. Skulkinga startar altså på skolen meinar han. Kva meinar du? Trur du at skulking i skolen held fram i arbeidslivet? […]

Gje mat til småfuglane!

Gje mat til småfuglane!

Mange småfuglar kjempar for å overleve i kulda. Denne vinteren er ekstra hard for dei. Småfuglane er så små og lette at dei har problem med å halde kroppstemperaturen sin oppe. Og skal dei greie det treng dei nok mat. Du kan godt lage fuglematen heime på kjøkenet ditt og det treng ikkje koste så mykje. […]